Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder i vår Integritetspolicy
Vår vision är att vara den naturliga logistikpartnern för utveckling
av näringsliv och livsmiljöer i Örnsköldsviks kommun.

Samråd enligt 6 kap 29-31 §§ Miljöbalken: Tillstånd för att riva pir och bygga ny  kaj, Hörneborg, Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks Hamn och Logistik planerar att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken för rivning av en pir med intilliggande roro-ramp samt muddring vid  Hörneborgs hamn i Örnsköldsvik, Västernorrland län. De muddrade massorna kommer att  återvinnas för anläggningsändamål i kajkonstruktionen, vilket är att betrakta som miljöfarlig  verksamhet enligt 9 kap miljöbalken.


Syftet är att tillgodose industrins behov av en hamn med ökad logistisk kapacitet med  bland annat möjlighet att ta emot större fartyg. Den planerade verksamheten är även en  del i kommunens planer att koncentrera hamnverksamheten till Hörneborg och på sikt  minska antalet hamnanläggningar i Öviksfjärden.


Arbetet planeras att påbörjas under 2020.

Fram till den 20 april tas ev skriftliga yttranden eller frågor emot på adressen:
Mikael Johansson, Örnsköldsviks Hamn & Logistik, Sjögatan 4, 89160 Örnsköldsvik mikael.johansson@ovikshamn.se

 

Samrådsunderlaget

Foton över området

Ritning