Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder i vår Integritetspolicy

Läs Samrådshandling Köpmanholmens hamn här >

 

 

 

 

 

 

Vår vision är att vara den naturliga logistikpartnern för utveckling
av näringsliv och livsmiljöer i Örnsköldsviks kommun.


Vi främjar det gröna arbetet

Sjöfart i kombination med spårbundna landtransporter är ett grönt framtidskoncept, övergripande definierat av EU och strategiskt förberett av kommunen.

Bolaget ser därför goda möjligheter att växa på transportsidan och samtidigt vara en tydlig aktör i det miljöprofilerade arbetet.

Vår samverkan med räddningstjänsten ger oss ytterligare resurser att agera förebyggande och ha en stark beredskap vid eventuella krissituationer.