Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder i vår Integritetspolicy
Vår vision är att vara den naturliga logistikpartnern för utveckling
av näringsliv och livsmiljöer i Örnsköldsviks kommun.

Om företaget

Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB är ett kommunalt bolag som bedriver hamnverksamhet i åtta hamnar i och kring Örnsköldsvik. Det innebär att vi kan erbjuda näringslivet en bred uppsättning hamnfunktioner i strategiska lägen. Vi tillhandahåller kostnadseffektiva transportlösningar för import och export av volymgods i områden där skog, papper och verkstadsindustri spelar en väsentlig roll. Med förvärven av industrihamnarna i Hörneborg och Alfredshem stärker vi vidare vårt erbjudande avseende lagring och lossning. Kommunen som ägare har en klar målsättning att bidra till förbättrade kommunikationer i skärgårdsområdet. Reguljär båttrafik, riktade insatser för att främja skärgårdsboende och näringslivsverksamhet i kustområdet är viktiga i det långsiktiga arbete som pågår.

Målet är en hamnverksamhet som tillgodoser både dagens och framtidens behov. Örnsköldsviks Hamn och Logistik verkar för att näringslivet får rationella kostnadseffektiva transportlösningar via sjöfart och är den naturliga samarbetspartnern vid export och import av volymgods. I alla delar av verksamheten vinnlägger sig bolaget om att vara en pålitlig, kreativ och samarbetsvillig partner.

I en skärgårdskommun som Örnsköldsvik är det viktigt med väl fungerande kommunikationer med båt till boende på öarna och för turister. Bolaget har i uppdrag att sköta färjetrafiken mellan Köpmanholmen, Strängöarna, Trysunda och Ulvön och arbetar för en utbyggd trafik.

Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB ägs av Rodret AB som i sin tur är ett av Örnsköldsviks kommun helägt bolag.

Affärsidé

På ett affärsmässigt sätt skall bolaget verka för att näringslivet får rationella kostnadseffektiva och miljöpositiva logistiklösningar via sjöfart och järnväg. försörja kommunens året runt bebodda öar i skärgården med sjötransporter.

Vision

Att vara den naturliga logistikpartnern för utveckling av näringsliv och livsmiljöer i Örnsköldsviks kommun.

 

Se vår digitala brochyr om vår verksamhet, klicka här, öppnas i ett separat fönster.

Vill du se brochyren som PDF-fil? Klicka här, öppnas i ett separat fönster.