Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder i vår Integritetspolicy

Läs Samrådshandling Köpmanholmens hamn här >

 

 

 

 

 

 

Vår vision är att vara den naturliga logistikpartnern för utveckling
av näringsliv och livsmiljöer i Örnsköldsviks kommun.


Hörneborg

Domsjö industriområde Hörneborg

Vid Hörneborgshamnen som har en längd av 180m med möjlighet för fartyg med 10m djupgående att anlöpa.

Där hanteras Domsjö fabrikers cellulosa samt Lignin i storsäck som lagras i två magasin med total lageryta på ca 15000 kvm. ÖHL disponerar lageryta på ca 1400 kvm för externa kunders behov att lagra och leverera till kund.

Vidare hanteras Domsjö fibers massaved till Domsjö fabrik och biobränsle till Övik Energi kraftvärmeverk volymerna varierar efter industrins behov. ÖHL har två moderna vikarmskranar i hamnen för att lossa och lasta ovan volymer. 

Ett järnvägsspår med tillhörande lossningsplan finns i direkt anslutning till Hörneborgshamnen där främst massaved lossas från järnvägsvagnar.