Vår vision är att vara den naturliga logistikpartnern för utveckling
av näringsliv och livsmiljöer i Örnsköldsviks kommun.

Vår vision är att vara den naturliga logistikpartnern för utveckling av näringsliv och livsmiljöer i Örnsköldsviks kommun.